Bieg po schodach

GRAND PRIX TORUNIA W BIEGANIU PO SCHODACH – REGUŁY RYWALIZACJI

Organizator: Stowarzyszenie MARMEL

Termin i miejsce

1. Bieg odbędzie się 18 sierpnia 2018 roku w Toruniu na schodach zlokalizowanych pomiędzy ulicami Wieżową i Przy Skarpie o godzinie 11:00.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca biegu, przy czym uczestnik zostanie o tym fakcie powiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.marmel-torun.pl , oraz poprzez media społecznościowe.

Przebieg zawodów

 • Bieg odbędzie się schodami o nawierzchni betonowej zlokalizowanymi pomiędzy ul. Wieżową 10-14 a ul. Przy Skarpie 44.
 • Wszyscy zawodnicy i/lub drużyny pokonają dystans minimum: 300 metrów dla przewyższenia 282 stopni, około +56 metrów – serie kwalifikacyjne.
 • Rywalizujący w finale pokonają dystans maksimum: 900 metrów dla przewyższenia 846 stopni, około +168 metrów.
 • Bieg realizowany będzie w formule eliminacji najsłabszych wyników.

Program szczegółowy zawodów

 • 11.00 – start wszystkich zawodników do serii kwalifikacyjnych – miejsce startu ul. Wieżowa 10-14. Odbędą się dwie serie startów. Zawodnicy startują pojedynczo. Druga seria zostanie przeprowadzona zaraz po zakończeniu pierwszej. Po podsumowaniu wyników do następnej serii przechodzi maksymalnie 40 zawodników z najlepszymi czasami (rywalizujących indywidualnie i drużynowo).
 • 12.00 – start zawodników do serii zasadniczych – miejsce startu ul. Wieżowa 10-14. Odbędą się dwie serie startów. Zawodnicy startują pojedynczo. Druga seria zostanie przeprowadzona zaraz po zakończeniu pierwszej. Po podsumowaniu wyników do następnej serii przechodzi maksymalnie 20 zawodników z najlepszymi czasami (rywalizujących indywidualnie i drużynowo).
 • 13.00 – start zawodników do serii finałowych – miejsce startu ul. Wieżowa 10-14. Odbędą się dwie serie startów. Zawodnicy startują pojedynczo. Druga seria zostanie przeprowadzona zaraz po zakończeniu pierwszej.
 • 13.30 – Podsumowanie  wyników i ogłoszenie zwycięzców w rywalizacji indywidualnej i drużynowej. Dekoracje. Zakończenie zawodów.

Klasyfikacje

 • Generalna kobiet i mężczyzn miejsca 1-3
 • Generalna drużyn dwuosobowych 1-3

Pomiar czasu przeprowadzony będzie za pomocą stopera.

Nagrody

 • mężczyźni – klasyfikacja generalna miejsce 1
 • kobiety – klasyfikacja generalna miejsce 1
 • drużyny – klasyfikacja generalna miejsce 1

Zwycięzcy klasyfikacji generalnych kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe puchary / statuetki. Zwycięzcy klasyfikacji drużynowej otrzymają pamiątkowy puchar / statuetkę. Uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają okolicznościowe medale.

Uczestnictwo

 • Limit startujących 50 osób. Limit zapisów internetowych: 50 osób.
 • Nie będzie zapisów w Biurze Zawodów w dniu biegu.
 • Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16-ty rok życia. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w biegu – „oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych”.
 • Dzieci nie mogą wziąć udziału w biegu.