Bieg po schodach

GRAND PRIX TORUNIA W BIEGANIU PO SCHODACH – REGUŁY RYWALIZACJI

Organizator: Stowarzyszenie MARMEL

Termin i miejsce

1. Bieg odbędzie się 10. lutego 2019 roku w Toruniu na schodach klatki schodowej w budynku biurowym należącym do Zakładu Doskonalenia Zawodowego ZDZ w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 37/41 o godzinie 11:00.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca biegu, przy czym uczestnik zostanie o tym fakcie powiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.marmel-torun.pl , oraz poprzez media społecznościowe.

Przebieg zawodów

 • Bieg odbędzie się schodami o nawierzchni betonowej (lastryko) zlokalizowanymi w budynku biurowym należącym do Zakładu Doskonalenia Zawodowego ZDZ w Toruniu.
 • Wszyscy zawodnicy i/lub drużyny pokonają dystans minimum: 140 metrów dla przewyższenia 368 stopni, około +48 metrów – serie kwalifikacyjne.
 • Rywalizujący w finale pokonają dystans maksimum: 420 metrów dla przewyższenia 1104 stopni, około +144 metrów.
 • Bieg realizowany będzie w formule eliminacji najsłabszych wyników.

Program szczegółowy zawodów

11.00 – start wszystkich zawodników do serii kwalifikacyjnych – miejsce startu: hol wind na parterze w budynku biurowym należącym do Zakładu Doskonalenia Zawodowego ZDZ w Toruniu. Odbędą się dwie serie startów. Zawodnicy startują pojedynczo. Druga seria zostanie przeprowadzona zaraz po zakończeniu pierwszej. Zawodnicy wykonują na schodach dwa podbiegi. Powrót schodami lub windą. Po podsumowaniu wyników do następnej serii przechodzi maksymalnie 40 zawodników z najlepszymi czasami (rywalizujących indywidualnie i
drużynowo).

12.00 – start zawodników do serii zasadniczych – miejsce startu: hol wind na parterze w budynku biurowym należącym do Zakładu Doskonalenia Zawodowego ZDZ w Toruniu. Odbędą się dwie serie startów. Zawodnicy startują pojedynczo. Druga seria zostanie przeprowadzona zaraz po zakończeniu pierwszej. Zawodnicy wykonują na schodach dwa podbiegi. Powrót schodami lub windą. Po podsumowaniu wyników do następnej serii przechodzi maksymalnie 20 zawodników z najlepszymi czasami (rywalizujących indywidualnie i
drużynowo).

13.00 – start zawodników do serii finałowych – miejsce startu: hol wind na parterze w budynku biurowym należącym do Zakładu Doskonalenia Zawodowego ZDZ w Toruniu. Odbędą się dwie serie startów. Zawodnicy startują pojedynczo. Druga seria zostanie przeprowadzona zaraz po zakończeniu pierwszej. Zawodnicy wykonują na schodach dwa podbiegi. Powrót schodami lub windą.

13.30 – Podsumowanie wyników i ogłoszenie zwycięzców w rywalizacji indywidualnej i drużynowej. Wszyscy uczestnicy serii finałowej otrzymują punkty w klasyfikacji generalnej GP. Dekoracje. Zakończenie zawodów.

Klasyfikacje

 • Generalna kobiet i mężczyzn miejsca 1-3
 • Generalna drużyn dwuosobowych 1-3

Pomiar czasu

Pomiar czasu przeprowadzony będzie za pomocą stopera.

Nagrody

 • mężczyźni – klasyfikacja generalna miejsce 1
 • kobiety – klasyfikacja generalna miejsce 1
 • drużyny – klasyfikacja generalna miejsce 1
 • Zwycięzcy klasyfikacji generalnych kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe puchary / statuetki.
 • Zwycięzcy klasyfikacji drużynowej otrzymają pamiątkowy puchar / statuetkę.
 • Uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają okolicznościowe medale.

Uczestnictwo

 • Limit startujących 80 osób. Limit zapisów internetowych: 80 osób.
 • Nie będzie zapisów w Biurze Zawodów w dniu biegu.
 • Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16-ty rok życia. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w biegu – „oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych”.
 • Dzieci nie mogą wziąć udziału w biegu.

Wydarzenie na FB

Zapisy

Regulamin do pobrania