Granty i dotacje

W dniu 3 września 2018 roku stowarzyszenie MARMEL podpisało ze Stowarzyszeniem Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK z Torunia umowę mikrodotacji w kwocie 5000 złotych.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału organizacyjnego Stowarzyszenia MARMEL poprzez zakup niezbędnego wyposażenia do organizacji imprez biegowych. Organizowane przez nas wydarzenia wymagały zabezpieczenia głównie socjalnego w dwóch
newralgicznych obszarach:

  • biura zawodów, gdzie prowadzona jest rejestracja uczestników i wydawanie pakietów startowych, wyznaczanie trasy. Zakup namiotu wraz ze stołami i krzesłami oraz nagłośnienia pozwoli na prowadzenie biura zawodów w dowolnym miejscu, co jest szczególnie ważne w przypadku biegów terenowych.
  • przebieralni dla uczestników imprezy (ławeczki, grzejnik turystyczny wraz z agregatem prądotwórczym) z możliwością podawania posiłków regeneracyjnych po biegu (termos polowy).

Zakupiony w ramach projektu sprzęt pozwala niemalże bez ograniczeń przestrzennych czy meteorologicznych organizować dowolne wydarzenia sportowe i rekreacyjne bez obaw w uszczerbku dla zdrowia jego uczestników. To dla nas i odbiorców naszych działań wielka wygoda.

Projekt został zrealizowany w ramach działania „Inicjuj z FIO na start” i jest dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.