tropem wilczym

Historia biegu

W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.

W 2013 roku grupa pasjonatów i działaczy społecznych postanowiła zorganizować „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. Pierwsza edycja biegu miała charakter survivalowy, a wzięło w niej udział 50 uczestników. Rok później, dzięki wielkiemu zaangażowaniu ludzi z Fundacji Wolność i Demokracja, która organizuje go do dzisiaj, bieg zaczął nabierać rozpędu i został przeniesiony w miejsce znane z późniejszych edycji w Warszawie – Park Skaryszewski. Pobiegło wtedy 1500 biegaczy! Od 2015 bieg ma charakter ogólnopolski i na stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń biegowych.

 

Edycja przyszłoroczna

Najważniejsza informacja – biegniemy 04 marca 2018

 

W 2017 roku w Biegu wzięło udział ok. 60 000 uczestników z 281 miast: 229 miast-partnerów, 6 miast zagranicznych (Wilno, Londyn, Nowy Jork, Chicago, Herdorf-Dermbach, Ingleburn), 41 miast (w ramach biegów garnizonowych) oraz 5 misji wojskowych za granicą (Kosowo, Afganistan, Irak, Kuwejt, Bośnia i Hercegowina), gdzie hołd Żołnierzom Wyklętym oddali nie tylko polscy żołnierzy, ale również żołnierze z  USA, Węgier, Danii, Ukrainy itd.

W ramach projektu odbędzie się tradycyjny bieg na 1963 metry (odwołanie do roku w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek) wspólny dla wszystkich miast, dodatkowo każdy z lokalnych partnerów uzupełni scenariusz o dodatkowe dystanse, wydarzenia i atrakcje.

Brzozówka

Zapraszamy Was na bieg już po raz drugi organizowany w podtoruńskiej Brzozówce o godzinie 10:00. Start i meta zlokalizowane będą na ulicy Leśnej 9, opodal biura zawodów, które mieści się w Sali Bankietowej OLSZÓWKA. Parking znajduje się w podwórku Sali przy ul. Leśnej 9. Zawody odbędą się na honorowym dystansie 1963 metrów połączonym z dystansem wyczynowym 3037 metrów, dając łącznie 5 km trasy do pokonania. Pobiegniemy asfaltowymi uliczkami osiedla, jednakże z racji pory roku, pokryte mogą być miejscowo lodem czy śniegiem. Stąd nasza prośba, by zwrócić szczególną uwagę. Trasa będzie zabezpieczona i oznaczona przez wolontariuszy, strażaków i opiekę przedmedyczną. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu pojazdów, prosimy Was o ostrożność. Dla uczestników przewidzieliśmy okolicznościowe pakiety startowe, dla zwycięzców trofea. Serdecznie zapraszamy!

 

VI BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Regulamin

Organizator

Organizatorem VI edycji jest Fundacja „Wolność i Demokracja” oraz Stowarzyszenie MARMEL

 • Siedziba i Biuro Zarządu: 87-100 Toruń, ul. Kościuszki 40c/54.
 • KRS: 0000644121, NIP: 956-232-08-03, REGON: 365746076.
 • Kontakt: prezes: 533-190-340, wiceprezes: 533-790-817.
 • biuro@marmel-torun.pl  www.marmel-torun.pl

 

Cele biegu

 1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
 2. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych
 3. Podtrzymanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków.
 4. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 5. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 6. Promocja Powiatu Toruńskiego oraz Gminy Głogowo jako miejsca przyjaznego dla biegaczy.

Termin i miejsce

 1. Bieg odbędzie się 04. marca 2018 roku w Brzozówce pod Toruniem o godzinie 10:00.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca biegu, przy czym uczestnik zostanie o tym fakcie powiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.marmel-torun.pl , oraz poprzez media społecznościowe. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem wobec organizatora żadnych roszczeń oraz dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestnika.

Trasa biegu

 • Bieg odbędzie się uliczkami osiedlowymi o nawierzchni asfaltowej na dystansach:
 • Bieg Honorowy na odległość 1963 metrów – dystans symboliczny, upamiętniający rok w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek;

+ Dystans 3037 metrów = 5 km.

 • Punkty odżywcze: na mecie ul. Leśna 9 (woda mineralna niegazowana, ciepła herbata, drożdżówka).
 • Brak limitu pokonania trasy. Konfiguracja terenu płaska.
 • parking dla dojeżdżających przy Sali „Olszówka”, ul. Leśna 9.

 

Program szczegółowy

 • 9.00 – otwarcie biura zawodów (na starcie biegu „Olszówka”, ul. Leśna 9)
 • 9.45 – zamknięcie biura zawodów
 • 9.55 – powitanie zawodników na linii startu
 • 10.00 – start
 • ok.11.00 – wręczenie nagród, ogłoszenie wyników, zakończenie imprezy.

Klasyfikacja

 • Dzieci
 • Generalna kobiet i mężczyzn.
 • Drużynowa

Pomiar czasu

Pomiar czasu będzie prowadzony ręcznie przy użyciu stopera. Numer startowy należy zamocować z przodu koszulki by był czytelny w momencie przekraczania linii mety. Posiadanie numeru startowego jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

Nagrody

 • mężczyźni- klasyfikacja generalna miejsca I-III
 • kobiety- klasyfikacja generalna miejsca I-III
 • dzieci open miejsca I-III
 • drużyny open miejsca I-III

Zwycięzcy wszystkich klasyfikacji otrzymają pamiątkowe puchary. Uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają medal oraz okolicznościową koszulkę. Okolicznościowy dyplom dla dzieci uczestniczących   w biegu.

Uczestnictwo

 • łączny limit startujących na 1963 metry (w tym dzieci) i na 5 km – 90 osób (organizator zapewnia 90 okolicznościowych pakietów startowych, decyduje kolejność zgłoszeń).
 • do startu na 1963 metry mają prawo wszystkie osoby bez ograniczenia wieku, na dystans 5 km dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16-ty rok życia,
 • zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo      w biegu – „oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych”.
 • uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci,
 • przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność,
 • pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
 • wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu biegu.
  Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa,
 • organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia każdego zgłoszenia do biegu, co do którego istnieje podejrzenie, że zostało złożone niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika , wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego regulaminu,
 • bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu,
 • uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku,
 • każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania

Opłata startowa

 • Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startowa w wysokości 20 zł. Elektroniczne zgłoszenia można przesyłać do dnia 01. marca 2018r. Po tym terminie opłata wynosi 30 zł i można ją uregulować jedynie w dniu imprezy w biurze zawodów, jeśli będą jeszcze wolne miejsca.
 • Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie opłaty startowej. Tylko osoby, które dokonają pełnego zgłoszenia zostaną umieszczone na liście uczestników. Opłatę startową (przelew z karty, przelew z konta, opłata przekazem pocztowym) należy wpłacić na konto:
  mBank nr 28 1140 2004 0000 3902 7654 0598
 • W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz rok urodzenia uczestnika biegu.
 • Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku. Nie ma możliwości przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika.
 • W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje numer startowy, usługę mierzenia czasu biegu, wodę mineralną na mecie oraz ubezpieczenie.
 • Świadczenia dodatkowe – ciastko po biegu, medal, okolicznościowa koszulka.
 • Zdjęcia z imprezy udostępnione zostaną przez kanały internetowe

Zgłoszenia

 • elektroniczny panel zgłoszeń zostanie uruchomiony w dniu 19. listopada 2017 r.
 • zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej do dnia 01. marca 2018 poprzez strony:  www.datasport.pl – http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3501
 • w przypadku wolnych miejsc będzie możliwość zapisania się do biegu w miejscu i dniu zawodów za odpowiednią opłatą startową. Zapisanym w ten sposób organizator nie gwarantuje pełnych pakietów startowych.
 • wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronach www.maratonypolskie.pl  www.datasport.pl i Facebooku
 • każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących,
 • w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych,
 • w przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia rejestracji, informacja o tym fakcie zostanie umieszczona na stronie www.marmel-torun.pl oraz w kanałach społecznościowych poświęconych wydarzeniu,
 • rejestracja do biegu na 5 km oraz wniesienie opłaty startowej w wysokości 15 zł automatycznie uprawnia do startu w Biegu Honorowym na 1963 metry

Postanowienia końcowe

 • wszyscy uczestnicy zobowiązani są dojechać na bieg we własnym zakresie i na własny koszt. Organizator nie zapewnia w tej kwestii transportu.
 • ograniczenia wiekowe – w trakcie weryfikacji do biegu uczestnik musi posiadać ważny dokument tożsamości w celu sprawdzenia danych personalnych oraz wieku. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest złożenie „oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych”.
 • ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów niebezpiecznych dla innych uczestników. Zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingujących, mocnego alkoholu, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się posiadania oraz używania wspomnianych wcześniej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w biegu osób u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek wymienionych wyżej substancji i napojów.
 • organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z trasy zawodnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do udziału w biegu.
 • każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie pod kątem bezpieczeństwa oraz uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play.
 • uczestnicy biegu zostają ubezpieczeni w zakresie OC organizatora.
 • dokonując rejestracji uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym regulaminie, w tym na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182, z późn. zm.) oraz regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim związanym, prawo do przeprowadzenia z każdym uczestnikiem wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 • jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu uznane zostanie – w całości lub częściowo – za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie pozostałe zapisy regulaminu zachowują ważność i obowiązują uczestników biegu.
 • kontakt z organizatorem można nawiązać mailowo pisząc na adres: zarzad@marmel-torun.pl lub telefonicznie pod numerami: prezes 533-190-340, wiceprezes 533-790-817.
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 • w sprawach nie ujętych w regulaminie rozstrzyga organizator

Polityka prywatności

 • dane osobowe uczestników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 922, z późn. zm.). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez organizatora.
 • dane osobowe uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane w zakresie prowadzenia i realizacji biegu oraz w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności organizatora.
 • organizator zastrzega sobie prawo do przesyłania uczestnikom w dowolnym czasie informacji w zakresie prowadzenia i realizacji biegu i funkcjonowania strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania uczestnika o przyszłych imprezach organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

Zapisz się!

Link do zapisów elektronicznych

Załącznik nr 1 do regulaminu – FORMULARZ REJESTRACYJNY DO BIEGU „TROPEM WILCZYM” W BRZOZÓWCE DNIA 04. MARCA 2018 R. OSOBY PEŁNOLETNIEJ

Załącznik nr 2 do regulaminu – FORMULARZ REJESTRACYJNY DO BIEGU „TROPEM WILCZYM” W BRZOZÓWCE DNIA 04. MARCA 2018 R. OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Załącznik nr 3 – REGULAMIN RYWALIZACJI DRUŻYNOWEJ VI BIEGU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH „TROPEM WILCZYM”