Zostań członkiem

W myśl statutu nasze cele to przede wszystkim:

1. Organizacja imprez sportowych (w szczególności biegowych) dla szerokiego grona odbiorców,
2. Promowanie samorządów i obszarów na terenie których organizowane będą zawody sportowe i imprezy rekreacyjno-sportowe,
3. Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz rekreacji oraz profilaktyki zdrowotnej i żywienia,
4. Mobilizacja społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej,
5. Popularyzacja zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu oraz rekreacji wśród sprawnych i niepełnosprawnych,
6. Kształtowanie pozytywnych postaw i promowanie zasad fair play poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych,
7. Promowanie i organizacja wolontariatu,
8. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, organizacja działań profilaktycznych poprzez działania rekreacyjno-sportowe,
9. Pomoc dla osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie  MARMEL  jest  otwarte na nowych członków, którzy swoją aktywnością,  chęcią  rozwoju  i  doskonalenia  się zasilą grono ludzi przyczyniających   się  do  pozytywnych  zmian  w  rzeczywistości  nas otaczającej.  Zapraszamy  do  zapoznania się z warunkami członkostwa, które są ściśle określone w Statucie w rozdziale III.

Chcesz do nas dołączyć?

1.   Należy   zadeklarować  czynne  uczestnictwo  w  realizacji  celów stowarzyszenia  poprzez złożenia własnoręcznego podpisu pod deklaracją członkowską.
2.  Z satysfakcją ukończyć krótkie szkolenie w stowarzyszeniu i/lub uzyskać rekomendację dwóch członków zarządu.
3.  Opłacić  składki – 60,- za cały rok, (w formie jednorazowej wpłaty lub rat po 10 zł, 20 zł).

Jakie będą z tego korzyści?

Rozwój  Twojej pasji, jaką jest bieganie. Wspólne  dzielenie  tej  pasji z nami daje Ci niesamowitą motywację do treningów i podnoszenia swoich wyników. Wspólne   bieganie  daje  poczucie  bezpieczeństwa,  a także integruje z grupą. Poznajesz  nowych ludzi, nowe horyzonty, inny punkt widzenia. Zbierasz  doświadczenie, wymieniasz się swoimi spostrzeżeniami. Od  grupy  otrzymasz  wsparcie,  gdy  pojawi  się  kontuzja, otrzymasz wiadomości, jak unikac urazów, jak biegać i jak się regenerować.

Są też inne plusy.
Otrzymasz materiały   informacyjne   o   wszelkich  inicjatywach  stowarzyszenia. Zniżki w opłatach za warsztaty, szkolenia biegowe. Kontakt z wybitnymi osobistościami świata biegów w Polsce. Udział   w   akcjach,   programach,   festynach   prowadzonych   przez stowarzyszenie i jego partnerów. Możliwość  zgłaszania  wniosków  i postulatów dotyczących działalności stowarzyszenia. Uzyskasz  udział  w  Walnym  Zgromadzeniu  z głosem doradczym (członek nadzwyczajnym) lub stanowiącym (członek zwyczajny). Przede wszystkim jednak nauczysz się nieocenionej umiejętności pozytywnego zaskakiwania innych!

Jak to zrobić?

Wydrukowaną  i  wypełnioną  deklarację członkowską należy zaopatrzyć w swój  własnoręczny podpis, a następnie dostarczyć do biura zarządu w godzinach urzędowania lub przekazać podczas warsztatów czy spotkań otwartych. Informujemy  także,  że  istnieje  możliwość wysłania deklaracji drogą e-mailową.  W tym przypadku należy zgłosić się do naszego biura w celu własnoręcznego  złożenia  podpisu.  Tylko  deklaracja  z własnoręcznym podpisem jest ważna i jest rozpatrywana przez Zarząd.